History of the Reformed Churches in South Africa/Geskiedenis van die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika

Prof Francois Muller

Gevorderde teologiese hermeneutiek/ Advanced theological hermeneutics

Prof Albert Coetsee

Kerkreg/ Church Polity

Prof Johannes Smit

Die Plaaslike Gemeente as God se Missionale Kerk / The Local Church as God's Missional Church

Prof IW (Naas) Ferreira

Die interpretasie van Ou-Testamentiese poëtiese literatuur/ The interpretation of Old Testament poetic literature

Prof Albert Coetsee

Nuwe Testament/ New Testament

Prof Risimati Hobyane